×

1. Javiskové výrazové tance

 

Popis

 • 1.1. Výrazový tanec
  V tejto kategórii choreografia má obsahovať príbeh. Môže sa využiť každý tanečný štýl alebo tanečná technika. Doporučené je používať tanečné pomôcky, výrazové prvky, kulisy – ktoré tanečníci môžu zobrať na javisko za 5 sec.
 • 1.2. Musical – revue – step
  Choreografia musí odzrkadľovať náladu pôvodného muzikálu celkovo alebo sčasti. Využiteľná je hociktorá tanečná technika, ktorá je v súlade so štýlom vybraného muzikálu. Do tejto kategórie patria aj choreografie revuálneho charakteru a americký step. Nemôže byť skopírovaná presná choreografia muzikálu. Na step hudba nemôže obsahovať klopanie alebo podobné výrazné zvuky.
 • 1.3. Gymnastické výrazové tance
  Sem patria tie tance, ktorých základom je harmonický, estetický, tanečný a gymnastický pohyb. Charakteristické prvky: ohybnosť, rovnováha, točky, skoky – je dôležitá ich tanečné pospájanie. Do tejto kategórie patria aj choreografie umeleckej a rytmickej gymnastiky. Náradia sú povolené, ale musia mať výrazový význam. Nie je povolená len ručná choreografia. Doporučené je používať tanečné pomôcky, výrazové prvky, kulisy – ktoré tanečníci môžu zobrať na javisko za 5 sekúnd
 • 1.4. Akrobatické výrazové tanc
  V tejto kategórii je vítaná ľubovoľná tanečná technika. Súťažné čísla musia obsahovať akrobatické prvky ztelesnej výchovy- aspoň 5 prvkov a tzv. veľké akrobatické prvky. Zakázané sú silové prvky. Dôležité je, aby tanečník predviedol akrobatické prvky bez problémov cez tanečné kroky. Prvky musia byť primerane náročné k vedomostiam tanečníkov. Choreografia má mať tanečný charakter, má vyjadrovať citové príbehy, môžu sa používať kulisy a tanečné doplnky.

 

Kontaktujte nás

SHOWTIME DANCE
K. Marxa 22, 934 01 Levice
IČO: 51925168

info@showtime-dance.sk

+421 903 438 457
+421 903 496 486

(C) SHOWTIME DANCE 2019