×

5. Športové tance

Produkcie sú spojené športovými disciplínami, sú povolené primerané veku a vedomostiam tanečníkov zdvíhačky, akrobacia a lifty tanečníkov, ihlany do výšky 3 ľudí. Kulisy nie je možné používať, ručné doplnky sú povolené.

Popis

 • 5.1. Akrobatické Rocky
  Sem patria choreografie rock and roll charakteru doplnené výrazovými prvkami. Skupinu (formáciu) môžu tvoriť páry, dievčenské resp. zmiešané páry. Povolené sú akrobatické prvky, zdvíhačky, postavenie ihlanov.
 • 5.2. Aerobic Dance
  Z tanca a z aerobicu využité pohyby sa dopĺňajú silovými, ohybnými a rovnovážnymi prvkami. Zumba choreografie tiež do tejto kategórie patria. Akrobatické prvky sú povolené, ale nemôžu byť dominantné.
 • 5.3. Športový aerobic
  Choreografie obsahujú silové, rovnovážne, polohové prvky, skoky, točky, a zdvíhačky. Typické sú štýly Jumping Jack a High kik. Dôležité sú variácie klikov, pozície v sedení, rozštep. Akrobatické prvky sú zakázané.
 • 5.4. Športmajorette - Cheerleading
  Povinné sú gymnastické prvky, môže sa využívať Cheerleading štýl, stavanie ihlanov do výšky 3 ľudí. Ako spájacie prvky sa môžu využívať rôzne tanečné štýly doplnené show prvkami. Pom pom doplnky sú povolené!
 • 5.5. Športová akrobatika
  Choreografie sú špecializované na stavanie ihlanov doplnené výrazovými prvkami na upútavanie divákov.

 

Kontaktujte nás

SHOWTIME DANCE
K. Marxa 22, 934 01 Levice
IČO: 51925168

info@showtime-dance.sk

+421 903 438 457
+421 903 496 486

(C) SHOWTIME DANCE 2019