×

10. Tanec a umelecký prednes

 

Popis

  • 10.1. Tanečný a umelecký prednes
    Živý tanec a spev, povolené sú všetky tanečné štýly. Sú k dispozícii 3 ručné mikrofóny, minimálne 1mikrofón je povinný, živý spev musí byť zreteľne počuteľný. Využitím vlastnej fantázie s tancom treba vyjadriť pocity, odkazy pre divákov. Zo skupiny aspoň jeden musí naživo hrať na hudobnom nástroji, ktorý musí doniesť na súťaž. Z CD môže ísť len základná hudba. Z CD môže znieť jedine vokálna hudba. Kategóriu rozhoduje počet spevákov a tanečníkov. Upozornenie: Organizátor súťaže zabezpečí mikrofón. Ak chcete použiť mikroport, je nutné si ho doniesť na súťaž.
  • 10.2. Spev
    Živý spev. Sú k dispozícii 3 ručné mikrofóny, minimálne 1mikrofón je povinný, živý spev musí byť zreteľne počuteľný, z CD môže znieť jedine vokálna hudba. Kategóriu rozhoduje počet spevákov. Upozornenie: Organizátor súťaže zabezpečí mikrofón, ich počet treba dopredu hlásiť. Aspekty hodnotenia: hudba a text vzhľadom na vek a talent, čistota hlasu, prednes, artikulácia, silné vyžarovanie, javiskový pohyb, používanie mikrofónu, dýchanie a celkový dojem. Uprednostňujeme prednes originálnych piesní v ľubovoľnom štýle. Môžu byť: country, pop, rock, zo súčasnosti, R&B, džez, opera, vaudeville, muzikál, etnické, rap, latinské, svetové, open.

 

Kontaktujte nás

SHOWTIME DANCE
K. Marxa 22, 934 01 Levice
IČO: 51925168

info@showtime-dance.sk

+421 903 438 457
+421 903 496 486

(C) SHOWTIME DANCE 2019