×

2. Umelecké výrazové tance

 

Popis

 • 2.1. Moderné tance, moderný jazz
  Do tejto kategórie patrí najširšia škála tanečných štýlov. Povinné je použiť
  niektoré ztechník: Limón, Graham, Horton, Metox, Cunningham ... Dôležité je vhodné citové predvedenie. Do tejto kategórie zaraďujeme Art jazz a Modern jazz. Technická výučba moderného tanca sa opiera o princípy základnej techniky M. Graham, J. Limóna, Hortona , M. Caningh a džezového tanca.
 • 2.2. Contemporary Dance - kortárs
  Všetko, čo je tanec. Choreografie na typickú hudbu aj pohyby sú zvláštne, moderné, využívať je možné folklórne prvky. Moderné využívanie priestoru, rytmiky a dynamiky miešané ľudovými tancami.
 • 2.3. Umelecký pohyb
  Berczik technika, môže sa využiť hociktorá súčasná tanečná technika, najmä sem patría
  gymnastické choreografie aj s náradím.
 • 2.4. Moderný balet
  Základné prvky sú z klasického baletu, predvedenie odzrkadľuje moderné fantázie tanečníkov. Najmä lyrické a jemné choreografie sú ideálne v tejto kategórii.
 • 2.5. Klasický balet
  Dôležitá je čistá baletná technika, mäkké alebo špicaté baletné topánky. Povolená je aj
  originálna choreografia. Sem patria z baletu poznané charakterové tance.

 

Kontaktujte nás

SHOWTIME DANCE
K. Marxa 22, 934 01 Levice
IČO: 51925168

info@showtime-dance.sk

+421 903 438 457
+421 903 496 486

(C) SHOWTIME DANCE 2019