Tanečné štýly

1. Javiskové výrazové tance

Tanečné štýly: rôzne, avšak ani jeden nemôže úplne prevládať v choreografií vo forme show

Musí vyjadrovať: príbeh, story

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: žiadané, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: umelecké tance, moderný tanec, jazz dance, contemporary, umelecký pohyb, balet vo forme show

Musí vyjadrovať: príbeh, story

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: žiadané, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: muzikál 

Musí vyjadrovať: príbeh, story

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: žiadané, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: Gymnastická show

Musí vyjadrovať: príbeh, story

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: žiadané, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: akrobatická show

Musí vyjadrovať: príbeh, story

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: žiadané, ale nie je podmienkou

Akrobacia: áno

2. Umelecké tance

Tanečné štýly: Lemon, Graham, Horton, Metox, Cunningham

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: Nie

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: Súčasný tanec je štýl expresívneho tanca, ktorý kombinuje prvky niekoľkých tanečných žánrov vrátane moderného, jazzového, lyrického a klasického baletu. Cieľom je spojiť myseľ a telo pomocou tekutých tanečných pohybov.

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: Nie

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: umelecký pohyb, lýrový tanec

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: Nie

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: klasický alebo moderný balet, klasický tanec

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: Nie

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

3. Parketové tance

Tanečné štýly: waltz, valčík, tango, foxtrot, atď. – párové

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: waltz, valčík, tango, foxtrot, atď.  – nepárové

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: ľubovoľný latinsko – americký tanec, samba, cha-cha, rumba, paso doble, jiwe alebo súčasné módne tance, mambo, salsa, bachata, atď. – párové

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: ľubovoľný latinsko – americký tanec, samba, cha-cha, rumba, paso doble, jiwe alebo súčasné módne tance, mambo, salsa, bachata, atď. – nepárové

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: Swing, Boogie Woogie, Lindihop, Fox, Hustle

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: kombinácia klasických a latinsko amerických tancov alebo karibských tancov

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

4. Folklór

Tanečné štýly: autentický alebo štylizovaný folklór

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: štylizovaný folklór show

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

5. Trend Dance

Tanečné štýly: rôzne, avšak ani jeden nemôže úplne prevládať v choreografií. Charakter tanca sa má prejaviť v dynamike a v prejave jeho prevedenia, ktorý by mal zaujať svojou originalitou.

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: základom je balet a džezový tanec, ktorý súťažiaci zatancujú na disko hudbu

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: every day I’m shuffling

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

6. Street Dance

Tanečné štýly: mix pouličných tancov, rôznych štýlov Hip – Hop-u a iných štýlov, pričom ani jeden nemôže výrazne dominovať. Sem patrí maj MTV style.

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: jeden štýl pouličného tanca

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: B-Boying, B-Girling, uprock, downrock, footwork, popping, locking, power moves, freeze, atomic, swipe, holoback, windmill, one hand up

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: áno

7. Športové tance

Tanečné štýly: choreografie rock and roll charakteru doplnené výrazovými prvkami.

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: áno

Tanečné štýly: tanečné pohyby sa dopĺňajú silovými, ohybnými a rovnovážnymi prvkami. Zumba choreografie tiež do tejto kategórie patria.

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

Tanečné štýly: tanečné pohyby sa dopĺňajú športovými a show prvkami na upútanie divákov.

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: áno

Tanečné štýly: akrobatické prvky, lifty, ihlany, atď.

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené, ale nie je podmienkou

Akrobacia: áno

8. Majorette a Twirling

Tanečné štýly: mažoretky, choreografie s charakterom slávnostného programu.

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: paličky, pom pom, stužkové paličky, zástavy, lopta atď.

Akrobacia: povolené sú max 2 prvky

9. Open

V tejto kategórii nie je viazanosť štýlu.

Ak produkciu nie je možné zaradiť do žiadnej inej kategórie, vtedy je možné tu zatancovať. V tejto kategórii bude možné zatancovať aj tie produkcie, ktoré nemajú súperov a by súťažili sami so sebou.

10. Tanec a umelecký prednes

Tanečné štýly: kombinácia tanec a spev, alebo tanec a hudobný nástroj, akýkoľvek tanečný štýl

Musí obsahovať: vyjadrenie pocitu, myšlienky, nálady

Rekvizity, výrazové prvky, kulisy: povolené

Akrobacia: povolená, ale nesmie dominovať